ד"ר נתן שחר מוסיקולוג, חוקר הזמר העברי

ספרים מאמרים ופרסומים

מבחר ספרים ופרסומים שנכתבו על ידי ד"ר נתן שחר

בנושאי זמר עברי

ספרים:

 • שירת הנוער, מה שרו בתנועות הנוער.
  הוצאת יד בן צבי, 2018
 • משירי ארצנו,
  בהוצאת עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך, תל אביב, 1995.
 • ספר השירים לתלמיד מילים תוים ודברי רקע (כרך א' כרך ב' ),
  (יחד עם גיל אלדמע), מפעלי תרבות, תל אביב 1995,
 • השיר הארץ ישראלי וקרן קיימת לישראל,
  המכון לחקר תולדות קקל, ירושלים 1995.
 • נוף-צליל, הוראת המוסיקה במוסדות להכשרת עובדי הוראה, יחידת הוראה במוסיקה בגיל הרך,
  הוצאת מכון מופ"ת, תשנ"ח. (חברי הצוות: אופנהיים, מ. גלושנקוף, ק., סולקין ע.)
 • דלתות מוסיקליות    פתוח מיומנויות האזנה אצל סטודנטים המתכשרים להוראה,
  ((יחד עם צוות הפיתוח שעמדתי בראשו) יחידת הוראה במוסיקה,  בהוצאת מכון מופ"ת,  תשס"ד (2004)
 • שיר שיר עלה נא,  תולדות הזמר העברי, בהוצאת  מודן,  2007
 • סולמוניה מבחר דוגמאות מן המוסיקה הישראלית (בתוך צוות כתיבה )
  משרד החינוך, האגף לתכנון      ולפיתוח תכניות לימודים יושלים 2008
 • שירת העמק,
  (יחד עם עוזי שביט גדעון טיקוצקי ואבנר גלילי), הוצאת הקבוץ המאחד 2008

מבחר מאמרים:

 • "שירי הצבא בזמר העברי 1882 – 1949",  בתוך כיוונים 7 כתב עת לציונות וליהדות
  (עור. בן שך,ל, יובל, ע) דצמבר, 1994.
 • "השיר הארצישראלי התהוותו צמיחתו התפתחותו", בתוך: תולדות הישוב היהודי בארץ
  ישראל מאז העליה הראשונה בנייתה של תרבות עברית, עור. זוהר שביט,
  הוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, ירושלים, תשנ"ט (1999).
 • "תפקידו החברתי של הזמר העברי בתקופת העליות הראשונות" בתוך בינוי אומה סוגיות
  נבחרות בתולדות הישוב והמדינה (עור. יעקובי ד.), הוצאת מאגנס, האוניברסיטה
  העברית ירושלים, תש"ס. (2000)
 • "הלהקות הצבאיות ושיריהן" בתוך העשור הראשון תשח – תשי"ח עור'. צ. צמרת, הוצאת
  יד  יצחק בן צבי, ירושלים, תשנ"ח.
 • "מראות וצלילים בזמר העברי", בתוך מפתח 4,  תשס"ב (עור. ל.לאור), בהוצאת משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית והמחלקה  לפיתוח תכניות לימודים  ע' 125 – 161.
 • "היבטים מוסיקליים לשיר 'רוח רוח' מאת מרים ילן שטקליס" בתוך:
  עיונים בספרות ילדים  12, בהוצאת מרכז לוין קיפניס לספרות ילדים, תשס"ב, עע' 89 – 110 .
 • “The Eretz  Israeli Song and the Jewish National Fond", in Modern Jews and  Their Musical Agendas”, Mendelson E. (Ed.)    Oxford University Press New York London, 1993.
 • “’Havurot Hazemer' in Israel  A Unique Sociomosical Phenomenon"
  In   The Performance of , Jewish and Arab   Music in Israel Today, Tschaikov, B., Shiloah, A.,(Ed.), O P A (Overseas Publishers Association), Amsterdam B.V. 1997.
 • 1.“Folk and Popular Music Till 1948”,
  2.“Folk and Popular Music Since 1948”,
  in The New Grove Dictionary of  Music and Musicians, Macmillan
  Publishers Ltd, 2001.
 • אנציקלופדיה גרוב (GROVE) ,  במהדורתה החדשה והמעודכנת, מונה כ- 28 כרכים והיא נחשבת כפרסום היוקרתי ביותר בעולם המוסיקה והמוסיקולוגיה.  עוד באינציקלופדיה  זו למעלה מ- 10 מאמרים קצרים  בני 200 – 500 מילים שנכתבו על ידי ד"ר נתן שחר  על מלחינים ישראליים חשובים כגון: נעמי שמר, משה וילנסקי, ידידיה אדמון, עמנואל עמירן מרדכי זעירא ועוד.
 • אנציקלופדיה יודאיקה מהדורת 2007/8 (המהדורה האחרונה), באנציקלופדיה זו כתב ד"ר נתן שחר את המאמרים על הזמר העברי וכן מאמרים קצרים על מספר מלחינים נבחרים. כמו כן עדכן כמה ערכים וביוגרפיות שהופיעו במהדורה הקודמת
 • "הנשים במקרא ובזמר העברי:פרשנויות פואטיות ומוסיקליות על נשים במקרא ובזמר" בתוך:
  בית מקרא כתב עת של המרכז העולמי לתנ"ך, ניסן-סיוון תשס"ד, עור. א. מאיר), ע'"ע 96-116
 • "המוסיקה בבתי הקפה על חוף הים בתל אביב 1025 – 1960" בתוך:
  בתי הקפה של תל אביב 1920 – 1980, (עור. ב. כרמיאל), הוצאת מוזיאון ארץ ישראל,  תל אביב, יד יצחק בן צבי, ירושלים, 2007, ע"ע' 204 – 211.
 • מאמרים שונים בדו ירחון  עתמול , עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, בהוצאת יד יצחק בן צבי בירושלים  כגון:
  "מ'יפה נוף' ל'ירושלים של ברזל' על שירת ירושלים בזמר העברי מראשית הציונות ועד לאחר מלחמת ששת הימים" בגליון 193 מאי 2007, ע'ע 22-25.
  " גילו הגלילים גבורי החיל" נופים אגדות וסיפורי גבורה בשירי הזמר המוקדמים של "השומר"  והגליל העליון. בגליון  198 ,  מרס 2008 , ע'ע 8-11.
 • השיר הרוסי ושילובו בזמר העברי – פורסם (ברוסית) בספר הרישמי של הקונגרס המוסיקלי שנערך במוסקווה בשנת 2015.

עבודות אקדמיות

מאמרים ומחקרים

 • שיר שיר עלה-נא – זמנים ותקופות

  שיר שיר עלה-נא – זמנים ותקופות או הימים חולפים שנה עוברת אבל המנגינה לעולם נשארת תולדות הזמר העברי מתוך המבוא שנת 1882, היא השנה בה החלה העליה הציונית הראשונה לארץ ישראל. שנה זו תהווה עבורנו נקודת התחלה הולמת  אשר ממנה ואילך ניתן יהיה לתאר את תהליך היווצרותו של הזמר העברי. בדיקה מדוקדקת תגלה כי שירים עבריים שאינם מתחום הליטורגיה ו/או הפרא-ליטורגיה הושרו בארץ ישראל ואף מחוצה לה עוד לפני שנת 1882, אולם כמות שירים זו היתה ...

 • שיר שיר עלה-נא – שירו לי את שיריכם – מבוא 2

  שיר שיר עלה-נא – שירו לי את שיריכם ואומר לכם מי אתם תולדות הזמר העברי מתוך המבוא רק לפני כשלושה עשורים, הוכר "הזמר העברי" (זמר = תמליל מולחן)  כחלק מרפרטואר  התרבות העברית הרשמית ורק לפני קצת יותר מעשור הוא הוכר כאחד המאפיינים המובהקים ביותר של התרבות החברתית  בארץ-ישראל ובישראל. ראשית ההכרה  באה  רק לאחר שחוקרים רבים במקומות שונים בעולם, ומדיסציפלינות רבות ומגוונות, עמדו על הקשר ההדוק הקיים  בין המוסיקה לסוגיה לבין החברה בה מתקיימת המוסיקה ...

 • שיר שיר עלה-נא – תנו לנו שירים – מבוא 1

  שיר שיר עלה-נא – או "תנו לנו שירים" תולדות הזמר העברי מתוך המבוא לספר בחודש ספטמבר 1925, התפרסם בירחון תיאטרון ואמנות מכתב למערכת, בחתימת א. ר-ן וכך נכתב שם: אין שירה  קשה לחיות בלי שירה נחוצה לנו שירה….הוי מזמרים , משוררים, תנו מילים ומוסיקה מלוא החזה שירה, שירה אמיתית  עברית הכל דורש זמרה עבודתנו ומנוחתנו שמחתנו וצערנו גם הצלחותינו ומפלותינו הכל מתלכד בשאיפה אדירה אחת לזמרה עברית עממית…כי אין חיים בלי שירה…אנו רוצים בשירת מולדת איתם עם השירים מעלות השחר ...

 • שירי ביאליק המולחנים

  שירי ביאליק קסמו למלחיני הזמר: לאורך מאה שנות הלחנתם חוברו כ-400 נעימות (חלקן לאותם שירים). ד"ר נתן שחר סוקר את הרפרטואר העשיר הזה ועומד על אפיוניו.

 • המוסיקה והמלחין בקיבוץ – היבטים היסטוריים וסוציומוסיקליים

  עבודת ה-MA של ד"ר נתן שחר (תשמ"א) עוסקת בחיי המוסיקה בתנועה הקיבוצית מאז היווסדה ועד 1980. העבודה חוברה מנקודת מבטה של הסוציולוגיה של המוסיקה ולפיכך היא מדגישה היבטים כמו מעורבות הקהילה והשתתפותה בגופי ביצוע מוסיקליים, כמו גם את המלחינים חברי הקיבוץ העומדים במרכז הפעילות. בין אלה נמצאים מלחינים "עממיים" כיזהר ירון, מתתיהו שלם, אפרים בן חיים, נירה חן, דוד זהבי ואחרים, ששיריהם הם עמוד השדרה של הזמר העברי.

 • השיר הארץ-ישראלי בשנים 1950-1920: היבטים סוציומוסיקולוגיים ומוסיקולוגיים

  בעבודת הדוקטורט שלו מחלק ד"ר נתן שחר את תולדות השיר העברי לשבע תקופות (מ-1882 ועד 1967) וסוקר ביסודיות כל אחת מהן בעיקר על פי פרסומי השירים שהופיעו בהן. בהיותה סקירה מקיפה ביותר של תולדות הזמר העברי, עבודה זו עשוייה לשמש נקודת מוצא טובה לחוקרי הזמר העברי וכמובן למתעניינים בתולדותיו. לעבודה מצורפים שמונה נספחים המרכזים מידע רב אודות השירים ויוצריהם (מלחינים ותמלילנים).

 • השיר הארץ-ישראלי וקרן קיימת לישראל

  ד"ר נתן שחר חקר בארכיון הקק'ל על מנת לשחזר את פועלה המרתק של הקרן כסוכנת תרבות הזמר העברי בארץ ובגולה.