ד"ר נתן שחר מוסיקולוג, חוקר הזמר העברי

השיר הארץ-ישראלי וקרן קיימת לישראל

מאת ד"ר נתן שחר

בתקופת הישוב פעלו גופים אחדים לטיפוחו והפצתו של הזמר העברי. למרות שמטרתה הראשית של הקרן הקיימת היתה איסוף כספים לגאולת האדמה – רכישת קרקעות בארץ ישראל – היא פעלה רבות גם לפיתוח חומרי לימוד והפצתם בבתי הספר ובתנועות הנוער. ד"ר נתן שחר חקר בארכיון הקק'ל על מנת לשחזר את פועלה המרתק של הקרן כסוכנת תרבות הזמר העברי בארץ ובגולה.

המחקר פורסם בשנת 1994.

לקריאת המאמר (PDF)