ד"ר נתן שחר מוסיקולוג, חוקר הזמר העברי

השיר הארץ-ישראלי בשנים 1950-1920

היבטים סוציומוסיקולוגיים ומוסיקולוגיים

בעבודת הדוקטורט שלו מחלק ד"ר נתן שחר את תולדות השיר העברי לשבע תקופות (מ-1882 ועד 1967) וסוקר ביסודיות כל אחת מהן בעיקר על פי פרסומי השירים שהופיעו בהן. בהיותה סקירה מקיפה ביותר של תולדות הזמר העברי, עבודה זו עשוייה לשמש נקודת מוצא טובה לחוקרי הזמר העברי וכמובן למתעניינים בתולדותיו. לעבודה מצורפים שמונה נספחים המרכזים מידע רב אודות השירים ויוצריהם (מלחינים ותמלילנים).

לקריאת העבודה (קובץ PDF)
לקריאת הנספחים של עבודת הדוקטורט (קובץ PDF)